woensdag 13 december 2023

Lezen met leesouders!

Vandaag gingen we lezen met de leesouders. Eerst gaven de juffen wat uitleg aan de ouders en daarna startte het 3de leerjaar. Na de speeltijd mochten wij lezen. Als slot las het 2de leerjaar. Bedankt aan onze vrijwilligers die zich hiervoor willen engageren! Wij hopen dat op deze manier de leesmotivatie en leestechniek van onze kinderen verbeterd!